Chroń swoje auto przed kradzieżą

Systemy nawigacyjne kojarzone są z reguły z wskazywaniem przebiegu trasy. Jak generalnie wiadomo, pomagają łatwo dojechać do celu. Czy jest to obecnie ich jedyna rola? Należy zauważyć, iż GPS może być używany też do innych zadań. Przedstawiamy, w jakim celu da się inaczej zastosować tę technologię.

Czym jest system nawigacyjny?

Narzędzie GPS, jest systemem nawigacji satelitarnej, służącym do określania umiejscowienia danego użytkownika. Nowoczesne urządzenia GPS wysokiej jakości działają z wyjątkową dokładnością.
GPS znajduje zastosowanie w licznych sferach ludzkiej aktywności. Pośród nich znajduje się przykładowo system antykradzieżowy GPS, jak również zaawansowane systemy monitoringu parków samochodowych dla firm.

Asekuracja przed złodziejami

Kradzieże samochodów nie są zaliczane nadal do rzadkości. W związku z tym użytkownicy aut zmuszeni są do korzystania z różnego rodzaju sposobów, by umożliwić zabezpieczenie samochodu przed kradzieżą. Coraz częściej na tym gruncie zastosowanie znajdują właśnie lokalizatory GPS. Rzeczywiście potrafią one zapewnić skuteczniejsze zabezpieczenie niż inne tradycyjne blokady.
Wyjątkową renomą wśród kierowców cieszy się na przykład blokada antykradzieżowa CAN. Jej działanie opiera się w uproszczeniu na odcięciu w razie potrzeby zapłonu, bądź zatrzymaniu elektronicznym pojazdu. Układ rozruchowy będzie w stanie zostać odpalony jedynie po odebraniu prawidłowego impulsu z urządzenia posiadacza pojazdu.

Śledzenie flot samochodowych

Innym wykorzystaniem systemów nawigacji jest monitorowanie flot samochodowych. Liczna grupa przedsiębiorstw wykorzystuje dziś monitoring floty, żeby mieć gwarancję, że samochody są eksploatowane przez pracowników w założonym celu. Poza tym pomaga weryfikować dane eksploatacyjne będących w trasie samochodów.
Sposób, którym jest monitoring aut GPS, umożliwia skrupulatne kontrolowanie lokalizacji pojazdu i jej wizualizację na mapkach urządzenia cyfrowego. Dzięki temu da się uniknąć niepotrzebnych przebiegów, a nadzorcy parków samochodowych są w stanie sprawdzać, czy ich auta są użytkowane zgodnie z przeznaczeniem. To zaś przekłada się bezpośrednio na redukcję kosztów.